راهبرد توسعه بلند مدت ورزش تنیس روی میز (LTADs)
با دلایل مثبت پیاده سازی چارچوب LTP/AD آشنا شوید
وزن انتخابی: ٠٫٢٥ kg
10/12/2023
0
علوم توانبخشی
چگونه بر درد غلبه کنیم و آسیب را بهبود دهیم؟ (2023)
وزن انتخابی: ٠٫٢٥ kg
10/15/2023
0
آبدرمانی
آبدرمانی و تمرینات در آب برای تناسب اندام، افزایش قدرت و بازتوانی آسیب
وزن انتخابی: ٠٫٢٥ kg
10/15/2023
0